Pověst o založení Rapotic

Na počátku 12. století vládl na Moravě mladší z rodu Přemyslovců, markrabě moravský, kníže Konrád. Jeho manželka byla z Polska. Bývalo tehdy zvykem, že ji z rodné země doprovázela družina blízkých a věrných sloužících. Ti po čase bývali odměňováni takzvaným lénem. Lénem byla určitá část pozemku v krajině, buď vůbec neobydlená, nebo jen velmi málo jednotlivými rody.


Ze zmíněné skupiny doprovodu manželky moravského markraběte knížete Konráda odměnou dostal pan Rapotic místo, které dle pověsti objel za jednu hodinu na bílém koni.To je asi nynější území Rapotic. Místo vybral velmi dobře na náhorní plošině, na křižovatce tehdejších kupeckých cest.Toto místo bylo vlastně územím svobodným a obec zřejmě v té době nepatřila pod žádné tehdy feudální panství a to ani náměšťské či rosické a místní obyvatelé nerobotovali. Proto snad i záznamy jsou jen ojedinělé a náhodné zmínky. Na dobře vybraném místě postavil dům, ve kterém se nyní nachází náš hostinec (již tehdy byl zájezdním hostincem „U bílého koně“ - dnešní logo naší restaurace).
Stará pověst praví, že každý poutník, který se v těchto prostorách zdrží více jak jednu hodinu (to byl čas, který měl pan Rapotice na objetí pozemku), bude šťasten a spokojen až do své smrti.


Rapotice mají název podle pana Rapotice, prvního obyvatele, který neměl dědiců. Majetek byl postupně odkázán církevnímu řádu Templářů, kteří v té době měli své sídlo na hradě Templštýně. Dnes již zřícenina jednoho z nejrozsáhlejších, největších a nejmohutnějších hradů u řeky Jihlavky. Nachází se u vsi Jamolice a ještě v 15. století byl hrad obydlen.

volně zpracoval Karel Krejčí vnuk Josefa Rambouska
zvláštní poděkování paní Vlastě Suchomelové za poskytnutí podkladů.

Telefony


Provozní: 737 954 758
Provozovna: 605 487 441
Učetní: 602 550 788

Jídelní lístek na: www.papatbumbat.cz !!!


Další videa :

Klikni na: "FOTO" v hl. liště


https://vimeo.com/manage/videos

Nabízíme:

- teplá jídla po celý den

- opékání selat

- letní zahrádka

- pořádání oslav, svateb

- točená kvasnicová pivabezplatné připojení k internetu !!!
Restaurace u Rambousků se stala prvním odběratelem piva z Dalešického pivovaru

Restaurace u Rambousků se stala prvním odběratelem přírodního nepasterizovaného kvasnicového piva z Dalešického pivovaru.

Moderní technologie stáčení zajišťuje vysokou kvalitu točeného piva
bez chemické konzervace s vysokým obsahem stopových látek a vitamínů !!!
Pivo je uloženo ve sklepě se stálou teplotou a celé vedení k výčepu je chlazené na 6° C !!! Tím nemohou vznikat z nežádoucí bakterie i když se pivo netočí, proto můžeme točit bez problémů i nepasterovaná piva !!!

Restaurace je rozdělena na dvě části :

Výčep a Restauraci - ceny jsou stejné v obou částech