Stručné dějiny naší oblasti

Pronikání slovanského obyvatelstva do naší oblasti je kladeno do 5. – 7. století n. l. Už 10. – 11. století můžeme označit za čas stabilizace vesnic a osad v místech, kde jsou dnes. Naprostá většina osad je v místech sídlišť předslovanských.


První dochované zprávy z naší oblasti máme od r.1101, kdy byl založen třebíčský benediktinský klášter přemyslovskými bratřími Oldřichem – knížetem brněnským, a Litoldem – knížetem znojemským.


V letech 1252, 1270, 1273 a 1304 dochází k nájezdům Kumánů. Vzniká řada obranných tvrzí jako Březník, Hartvíkovice, Kuroslepy, Kralice, Rapotice, Kramolín, Mohelno, Senorady a další.
Začínají vznikat přirozená centra různé důležitosti – Ivančice, Krumlov, Hrotovice, Náměšť nad Oslavou.


Nájezdy nepřátel krutě a těžce poškodily kraj. Řada osad úplně vymizela (zřejmě i vesnice Zašov u Rapotic). Ivančice byly r. 1304 zničeny, lidé v kostele upáleni. I hradisko v Senoradech bylo vypáleno.


Klášter třebíčský buduje hrady k ochraně panství. Na řece Jihlavě: Kozlov, Kufštejn, Holoubek a Rabštýn. Na řece Oslavě: Sedlecký, Lamberk, Kraví hora a Ketkovský hrad „Levnov“, který byl v r. 1346 majetkem pánů z Lipé. R 1358 je pak jmenován Léva z Levnova, který byl jeho hlavním stavebníkem. K hradu zřejmě patřily i nejbližší vesnice – Ketkovice, Čučice, Sudice a Rapotice. V listopadu 1442 byl zbořen za pomoci poddaných z okolních vesnic, kteří si mohli odnést stavební materiál. V té době již platilo usnesení moravských stavů z r. 1440 o zbourání hradů. Význačnou postavou složitého politického období kolem r. 1400 byl mimořádně talentovaný vojevůdce Jan Sokol z Lamberka.


Roku 1423 prošel naším krajem Jan Žižka z Trocnova se svými vojsky. Po jeho smrti vedl vojska Mikuláš z Lamberka (syn Jana Sokola). Celý kraj trpěl vojenskými taženími.


R. 1533 je v Náměšti vytištěna „První gramatika“ a řada knih. V letech 1562 – 78 je v Ivančicích vytištěn Kancionál Ivančický a Nový zákon.
V letech 1579 – 93 je v Kralicích vytištěna památná Kralická bible – chlouba českého písemnictví a jedna z pokladnic dokonalé češtiny.


V r. 1621 zde žil J. A. Komenský. Roku 1626 dlel Kralicích, Náměšti a dle pověsti několikrát navštívil i náš zájezdní hostinec. Měl vřelý vztah k našemu kraji. Jeho první žena byla z Třebíče.


Od r. 1618 – 1648 byla třicetiletá válka.


Kolem roku 1760 se začíná s dolováním uhlí v prostoru Oslavan. Roku 1795 začíná pracovat tkalcovna a barvírna v Náměšti nad Oslavou.


Roku 1805 – 1809 prochází naším krajem francouzské vojsko.


Jindřich Vilém Haugvic(30.5.1770 – 19.5.1842) organizuje na zámku v Náměšti bohatý kulturní a hudební život, nechává stavět zámečky na Vlčím kopci, Šenvald a Gloriet, rozhlednu Babylon, buduje cesty a obory.


Po roce 1848 dochází k podstatnému rozvoji v celém kraji po stránce hospodářské i kulturní. Rozvoj průmyslu si vyžadoval i rozvoj komunikací především železničních tratí. Roku 1860 byla stavěna železniční trať Brno – Zastávka. Roku 1885 byla postavena železniční trať Zastávka – Okříšky.


V roce 1927 působil na naší škole jako učitel významný český spisovatel, autor Malého Bobše Josef Věromír Pleva.


Dne 13.6. 1928 v 9 hod. 15 min. zazněly fanfáry z „ Libuše“ ohlašující příjezd za účasti mnoha lidí z širokého okolí v místě u této hospůdky u pomníku vystoupil z auta náš první prezident Dr.Tomáš Garrigue Masaryk a mimo jiné poklepal na kámen nové stavby školy v Sudicích.

Použitá literatura:
F. Dvorský,1906 Vlastivěda Moravská;R. Dvořák,1924 Průvodce Pojihlavím a Pooslavím; J. Lysák, 1997 Pooslaví a Pojihlaví; M. Hedvábný,1997 Pověsti Třebíčska


Volně zpracoval Karel Krejčí vnuk Josefa Rambouska.

Telefony


Provozní: 737 954 758
Provozovna: 605 487 441
Učetní: 602 550 788

Jídelní lístek na: www.papatbumbat.cz !!!


Další videa :

Klikni na: "FOTO" v hl. liště


https://vimeo.com/manage/videos

Nabízíme:

- teplá jídla po celý den

- opékání selat

- letní zahrádka

- pořádání oslav, svateb

- točená kvasnicová pivabezplatné připojení k internetu !!!
Restaurace u Rambousků se stala prvním odběratelem piva z Dalešického pivovaru

Restaurace u Rambousků se stala prvním odběratelem přírodního nepasterizovaného kvasnicového piva z Dalešického pivovaru.

Moderní technologie stáčení zajišťuje vysokou kvalitu točeného piva
bez chemické konzervace s vysokým obsahem stopových látek a vitamínů !!!
Pivo je uloženo ve sklepě se stálou teplotou a celé vedení k výčepu je chlazené na 6° C !!! Tím nemohou vznikat z nežádoucí bakterie i když se pivo netočí, proto můžeme točit bez problémů i nepasterovaná piva !!!

Restaurace je rozdělena na dvě části :

Výčep a Restauraci - ceny jsou stejné v obou částech