Historie našeho hostince

V 18. a 19. století

V letech 1713-15 –  hostinský Josef Soukup.
V roce 1825 – Jan Hofman, pololáník a hostinský. 
Po jeho smrti se Jan Pelc oženil s pozůstalou vdovou Marií, poněvadž nebylo dědiců mužských a dcera Marie byla provdána do Ivančic. Potom koupil vše pan Josef Kavalec.
Roku 1795 a r. 1850 vyhořely chlévy patřící k č.1 (nyní č.p. 59 a 145.) K hostinci v té době patřily i velké pozemky okolo Rapotic. Na to byl hostinec prodán panu Pelíškovi, který pozemky rozprodal. Měřice stála asi 80 zlatých a hostinec koupila obec. 

Hostinec se obci nevyplácel, a tak ho prodala v roce 1884 Jakubu Harákovi z č.p.2. V roce 1892 ho prodává Josefu Braunovi, hostinskému. Tomu se též moc nedaří a tak rozprodává zbylé pozemky a hospodářství i dům č. 20 (patřící k č. 1) který záměnou prodal Jakubu Harákovi, který vlastnil chlévy č. 59 od č.1. 


 Za dob První republiky a Protektorátu

V nájmu zde působil v roce 1907 pan Všianský, po něm pan Flidr, který zde působil do roku 1909, tehdy pod názvem „U bílého koně“ (odtud pochází logo naší restaurace). Po smrti Josefa Brauna v roce 1920 prodala manželka Josefa Braunová hostinec Janu Irovskému, hostinskému z Trnavy u Třebíče. Ten pak prodal hostinec v dražbě spolu s bufetem za 140.000,- kč Josefu Rambouskovi, který se nastěhoval 8. března 1933.

Hostinec, který byl ve zcela nevyhovujícím stavu, opravil. Např. v roce 1934 musel dát novou střechu nad celým hostincem (viz dochované doklady). Vydělané peníze musel znovu a znovu investovat do oprav. Tyto opravy trvaly až do roku 1948, kdy o svůj majetek přišel. 


Po navrácení majetku

Po roce 1990 byl hostinec vrácen majiteli ve zcela zničeném stavu. V roce 1994 dochází k celkové opravě pohostinství ve spodní části – výčepu. Na jaře 1997 dochází k úpravě dvora a vybudování venkovního posezení s krbem (možnost opékání selat) a výčepem. Horní část, rovněž ve velmi špatném stavu, byla zakoupena 24. 7. 1997. Ještě v témže roce dochází k celkové opravě pro účely restaurace, zde se podařilo uchovat původní krásně klenuté stropy. Ty jsou v celém domě, mimo výčepu, kde spadly po ostatkové zábavě roku 1930 po neodborném stavebním zásahu. 
                                            
                  
Stručný seznam oprav navráceného majetku


 r.1994  -  výčep   
 • nová elektroinstalace 
 • nové rozvody vody 
 • nové vnitřní omítky 

 r.1996  -  dvůr
 • bourání starých suchých záchodů 
 • úprava dvora, dlažda 
 • prodloužení střechy (zákampí) 
 • zbudování venk. posezení s výčepem a možností opék. selat

r. 1997  -  restaurace  
 • nová elektroinstal., voda, topení,podlahy, omítky a fasáda

r. 1998  -  restaurace
 • nová krytina  ze severní části

r. 1999  -  dvůr
 • oprava studny

r. 2000  -  dvůr
 • úprava a vysázení stromů

r. 2002  -  restaurace 
 • nová krytina z jižní části

r. 2003  -  sklepy
 • čišťění na úroveň původní podlahy
 •  vybudování kanalizační přípojky
    
r. 2004  -  vybudování nové přípojky vody

r. 2005  -  zprovoznění odvodnění sklepů na pivo

r. 2006  -  nová fasáda na celé budově

r. 2010  -  výčep - nová technologie výčepního zařízení (leden - březen)
 • nové rozvody vody a topení
 • nová podlaha
 • stavba krbu a výčepního pultu
 • oprava omítek v restauraci
 • odvětrání venkovního zdiva
 • výměna oken v severní části
 • opravy sklepení, nové schodiště
 • dále viz fotodokumentace - opravy.. 


Součastnost

Naše starodávné sklepení se svojí stálou teplotou a celé chlazené vedení až k výčepu,(pivo nemůže zteplat ani ve vedení i když není odběr !! - teplota ve vedení nepřesáhne 6°C a tím se nemohou vytvářet nežádoucí bakterie. Jedná se o nejmodernější  technologii čepování piva) bez ohledu na roční období, které se v tomto bezkonkurenčním prostředí dobře vyleží a stáčí se z čistého výčepního zařízení s pravidelnou desinfekcí,  - pak má tu nejlepší chuť !!! 

 
                                                             zpracoval K. Krejčí (vnuk J. Rambouska)

Telefony


Provozní: 737 954 758
Provozovna: 605 487 441
Učetní: 602 550 788

Jídelní lístek na: www.papatbumbat.cz !!!


Další videa :

Klikni na: "FOTO" v hl. liště


https://vimeo.com/manage/videos

Nabízíme:

- teplá jídla po celý den

- opékání selat

- letní zahrádka

- pořádání oslav, svateb

- točená kvasnicová pivabezplatné připojení k internetu !!!
Restaurace u Rambousků se stala prvním odběratelem piva z Dalešického pivovaru

Restaurace u Rambousků se stala prvním odběratelem přírodního nepasterizovaného kvasnicového piva z Dalešického pivovaru.

Moderní technologie stáčení zajišťuje vysokou kvalitu točeného piva
bez chemické konzervace s vysokým obsahem stopových látek a vitamínů !!!
Pivo je uloženo ve sklepě se stálou teplotou a celé vedení k výčepu je chlazené na 6° C !!! Tím nemohou vznikat z nežádoucí bakterie i když se pivo netočí, proto můžeme točit bez problémů i nepasterovaná piva !!!

Restaurace je rozdělena na dvě části :

Výčep a Restauraci - ceny jsou stejné v obou částech